Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asignát – význam cudzieho slova

osoba, ktorá plní záväzok na príkaz tretieho; papierový peniaz za Veľkej francúzskej revolúcie v 18. storočí