Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asignatár - význam cudzieho slova

osoba, ktorú asignant splnomocnil na prevzatie plnenia u tretej osoby