Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

askéta - význam cudzieho slova

kajúcnik, sebatrýzniteľ; človek vedúci odriekavý život