Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

askéta – význam cudzieho slova

kajúcnik, sebatrýzniteľ; človek vedúci odriekavý život