Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asociál – význam cudzieho slova

človek bez sociálneho cítenia, sociálne nezaradený, konajúci proti záujmom spoločnosti; bezohľadný, nespoločenský človek