Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asociálnosť – význam cudzieho slova

znížené spoločenské cítenie jednotlivca