Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asociálnosť - význam cudzieho slova

znížené spoločenské cítenie jednotlivca