Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asociačný - význam cudzieho slova

združujúci, pričleňujúci; spojovací, združovací