Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asociatívnosť - význam cudzieho slova

schopnosť alebo možnosť zoskupovania; jedna z vlastností algebraických operácií