Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asociatívnosť – význam cudzieho slova

schopnosť alebo možnosť zoskupovania; jedna z vlastností algebraických operácií