Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asociatívny – význam cudzieho slova

združovací, spolčovací, zjednocovací, zlučovací