Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asomatický – význam cudzieho slova

nehmotný, netelesný