Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asomatický - význam cudzieho slova

nehmotný, netelesný