Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aspektológia – význam cudzieho slova

náuka o slovesnom vide