Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aspektológia - význam cudzieho slova

náuka o slovesnom vide