Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aspergilóza – význam cudzieho slova

plesňové ochorenie zvierat