Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aspirácia – význam cudzieho slova

aspirácia

snaha, úsilie, túžba; vdýchnutie tuhých látok do pľúc alebo priedušnice; vyslovenie s prídychom; odsávanie respirátorom

ašpirácia

snaha po vyniknutí a uplatnení; úsilie o získanie niečoho