Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aspiráta – význam cudzieho slova

spoluhláska sprevádzaná prídychom, napr. th, ph, kh)