Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astáza – význam cudzieho slova

zväčšenie citlivosti prístroja bez zväčšenia jeho rozmerov