Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astázia - význam cudzieho slova

neschopnosť udržať sa vo vzpriamenom postoji