Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astázia – význam cudzieho slova

neschopnosť udržať sa vo vzpriamenom postoji