Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astenický – význam cudzieho slova

neduživý, slabý, leptosómny, lineárny (typ človeka)