Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astrachán – význam cudzieho slova

jemná kožušina z novonarodeného jahňaťa kirgizskej ovce