Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astroarcheológia – význam cudzieho slova

archeologické skúmanie astronomických zariadení vybudovaných starými kultúrami