Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astrocytóm – význam cudzieho slova

druh mozgového nádoru