Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astrocytóm - význam cudzieho slova

druh mozgového nádoru