Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astrofóbia – význam cudzieho slova

chorobný strach z búrky a iných prírodných úkazov