Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astronómia - význam cudzieho slova

veda o vesmíre a vesmírnych telesách, hvezdárstvo