Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astronómia – význam cudzieho slova

veda o vesmíre a vesmírnych telesách, hvezdárstvo