Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

astronavigácia – význam cudzieho slova

letecká navigácia podľa kozmických telies