Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asynchrónny – význam cudzieho slova

nesúdobý, časovo nesúhlasný, rozdielny v tempe