Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atóm – význam cudzieho slova

najmenšia a ďalej nedeliteľná časť prvku schopná chemicky reagovať; nepatrná časť niečoho