Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atómový – význam cudzieho slova

týkajúci sa atómu, atómového jadra a pod.