Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atónia - význam cudzieho slova

chabosť, ochabnutosť (telesná)