Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atónia – význam cudzieho slova

chabosť, ochabnutosť (telesná)