Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atašé – význam cudzieho slova

pridelenec, najnižšia diplomatická hodnosť, s výnimkou tzv. odborných atašé, napr. vojenských, kultúrnych a pod.