Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atematický – význam cudzieho slova

bez kmeňovej prípony; nemajúci tému