Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atemporálnosť - význam cudzieho slova

neprítomnosť časovej dimenzie