Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atemporálny – význam cudzieho slova

bez časovej dimenzie, gnómický, časovo neurčený, mimočasový