Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atemporálny - význam cudzieho slova

bez časovej dimenzie, gnómický, časovo neurčený, mimočasový