Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atestácia – význam cudzieho slova

hodnotenie, overenie, atest; hodnotenie spôsobilosti kvalifikovaných osôb, napr. lekárov