Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atetéza - význam cudzieho slova

prehlásenie časti textu alebo celého diela za neplatné