Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atitúda – význam cudzieho slova

držanie tela, postoj; vzťah, názor; baletný postoj na jednej nohe so zanožením druhej nohy ohnutej v kolene