Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atomizácia - význam cudzieho slova

rozklad na atómy; drobenie, trieštenie