Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atonálny – význam cudzieho slova

riadiaci sa pravidlami atonality, zámerne porušujúci zákonitosti harmónie