Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atribúcia – význam cudzieho slova

pripisovanie významu objektu alebo situácii; určenie autorstva anonymného diela; overenie pravosti, pôvodnosť textu