Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atribút – význam cudzieho slova

prívlastok, príznačná vlastnosť, podstatný znak predmetu; vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok; symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu