Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atropín – význam cudzieho slova

veľmi jedovatý alkaloid užívaný ako liek v očnom lekárstve a v chirurgii, nachádza sa v ľuľkovci zlomocnom, durmane