Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

audítor - význam cudzieho slova

kedysi prísediaci u vojenského súdu, overovateľ účtovníctva; sudca katolíckeho cirkevného súdu