Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

audiofón - význam cudzieho slova

zosilňovač zvuku pre ľudí s poruchou sluchu