Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

audiofonický – význam cudzieho slova

sluchový a hlasový