Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

audiofonický - význam cudzieho slova

sluchový a hlasový