Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

audiológia – význam cudzieho slova

odbor lekárstva zaoberajúci sa sluchom a poruchami sluchu