Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

audiovízia - význam cudzieho slova

prístroje a zariadenia na vytváranie a prezentáciu zvukových a zrakových celkov