Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

audiovizuálny – význam cudzieho slova

spájajúci počutie a videnie, teda zvuk a obraz; súvisejúci so záznamom, uchovaním a reprodukciou zvuku a obrazu