Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

auditívny - význam cudzieho slova

vnímaný sluchom, sluchový