Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

augmentácia – význam cudzieho slova

zväčšenie, rozmnoženie, prírastok; zosilnenie výrazu rozšírením; zväčšenie notových hodnôt