Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

augmentatívum - význam cudzieho slova

zveličené prídavné alebo podstatné meno