Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aukcia holandská - význam cudzieho slova

dražba, kde sa cena ponúkaného predmetu nezvyšuje, ale znižuje, a získava ho ten, kto prvý súhlasí s vyhlásenou cenou