Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autentický – význam cudzieho slova

pravý, pôvodný, hodnoverný