Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autentický - význam cudzieho slova

pravý, pôvodný, hodnoverný