Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autoštylizácia – význam cudzieho slova

premietnutie autorovej predstavy do obrazného subjektu básne, stotožnenie sa so skutočnou alebo fiktívnou podobou